Příprava grafických materiálů jako jsou: vizitky, letáky, brožury, výroční zprávy, atd.