Příprava grafických materiálů jako jsou vizitky, letáky, brožury, výroční zprávy, atd.