Metodika

Jestliže pracovníci nedodržují svou metodiku, tak je potřeba jí buď lépe vysvětlit, nebo naopak změnit. Chyba totiž může být jak na straně jedince, který nerespektuje, z nějakého důvodu, domluvený postup, tak i na straně pravidel, která jsou již zastaralá a neodpovídají aktuální situaci.

Když mluvím o metodice, tak tím myslím především písemně zaznamenaná pravidla fungování. Cílem metodiky je odpověď na otázku JAK (to dělat). Jsou-li pracovní postupy nastaveny správně, pak služba funguje efektivně, tj. plní to, co plnit má.

V sociálních službách, ale i jinde, musí být pracovní postupy v souladu s vyššími normami. Typicky to jsou legislativní normy jako zákony (např. Zákon o sociálních službách) a vyhlášky (např. 505/2006 Sb.), která obsahuje, mimo jiné, i standardy kvality sociálních služeb.

 

Jak pracuji?

 • Formou skupinového sezení, kdy společně s týmem hledáme slabá i silná místa služby a především nové přístupy a pohledy.
 • Formou připomínkování psaných dokumentů (metodik, směrnic, webových stránek, letáků, atd.).

Častá témata:

 • vymezení cílové skupiny
 • první kontakt a uzavírání dohod
 • individuální plánování
 • práva a povinnosti klientů služby
 • propagace služby
 • rámec služby (pro koho jsme, co nabízíme a za jakým účelem)
 • výkaznictví (co zaznamenávat a jak)
 • organizace práce (rozdělení kompetencí, plánování služeb, nastavení provozní doby)
 • rozjezd nové služby
 • jak sladit zájmy donátorů, organizace, pracovníků a klientů
 • hodnocení služby a hodnocení pracovníků včetně vedoucích

Kdy využít metodickou podporu?

 • Při přípravě na audit, inspekci, certifikaci.
 • Při zájmu o nové pohledy na věc.
 • Když něco skřípe, nefunguje podle vašich představ a nevíte co s tím.

Reference

„Spolupráci s panem Žákem lze charakterizovat jako vysoce profesionální. Je spolehlivý, flexibilní, s přirozenou autoritou, dobrým úsudkem a intuicí.  Pan Žák má schopnost vést vícečetný kolektiv, schopnost hledat nové cesty, velmi dobře jedná s lidmi.“

Mgr. Šárka Zittová

vedoucí OSPOD, Městský úřad Kutná Hora, tel.: +420 327 710 286, zittovas@mu.kutnahora.cz

„Tomáš Žák viedol tým NK Likusák ako metodik služby viac než 2 roky. Ako tým sme oceňovali jeho prehľad v problematike standardů, zákona a kvality služby. Spolupráca s ním bola dobrá, pretože ponúkal alternatívy na riešenie a dával nám na výber, ktorá je pre nás vhodná. Zároveň vedel vždy kriticky nahliadnuť na problematiku a pomocť nám presnejšie pomenovať tému o ktorej sme sa bavili. Z mojho pohladu má na pozíciu hodnotitela predpoklady, pretože má rešpektujúci prístup k mnohým možnostiam práce – nerazí cestu jednej možnosti. Vie zahliadnuť praktickosť riešení a vypočuť si dovody a následne ich zarámcovať do zákonného kontextu. Naviac je spolupráca s ním príjemná, čo by mohlo byť na pozícii hodnotitela pridanou hodnotou.“

Mgr. Zuzana Šťastná

vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, + 420 734 509 197, zuzana.stastna@ratolest.cz