O mě

V sociálních službách se pohybuji od roku 1998, nejdelší praxi mám v adiktologických službách, v kterých jsem působil v Pardubicích a v Kolíně jako terénní pracovník i jako vedoucí programu. Dále jsem vedl NZDM (Zruč n.S.), a poté pracoval 5 let jako odborný ředitel v Prostor o.s. Mám také přímou zkušenost s integrací sociálně vyloučených (Kutná Hora) a cizinců (Kolín). Kromě sociálních služeb se věnuji, od roku 2013, také prevenci kriminality (Kolín). Vzděláním jsem sociolog. V letech 2007 – 2011 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR. Od roku 2010 funguji jako certifikátor drogových služeb pod RVKPP a hodnotitel kvality České asociace streetwork. Dále působím jako metodik několika služeb (viz. reference). Více o mě lze nalézt na Linkedin  nebo v životopise (pdf).